Han är entreprenören som levt hela sitt yrkesliv inom finansbranschen och som för bara två år sedan fick upp ögonen för klimatkrisen. Ett år senare blev han utsedd “Årets miljöinfluenser”, han är ordförande i tankesmedjan Global utmaning och nu lanserar han ett nytt globalt socialt nätverk, med ambition att förändra världen.

Han var inte mer engagerad i miljöfrågor än någon annan. Fullt fokus låg istället på det kommunikationsföretag inom finansbranschen som han byggt upp det senaste decenniet. Men så blev Donald Trump USAs president och Ingmar Rentzhog insåg att klimatfrågan aldrig kommer att lösas av någon annan.

– Det kommer aldrig komma en världsledare och lösa det här problemet åt oss, utan förändring måste komma underifrån.

Rentzhog sålde sitt företag och började istället bygga en ny typ av organisation. På Earth Day, den 22 april 2019, får han se produkten av två års arbete. Under en global klimatkonferens lanseras då det sociala medienätverket “We don´t have time” och förhoppningen är att klimatengagerade människor runt om i världen ska få politiker, företagsledare och andra makthavare att agera för att nå klimatmålen.

I det här avsnittet får vi höra Ingmar Rentzhog berätta om entreprenörernas roll i att lösa klimatfrågan. Du får veta mer om We don’t have time, men vi pratar också om tidsvinsten med att leva klimatsmart. Missa inte premiäravsnittet av Klimatekot!