Nästa år är det 50 år sedan den globala miljöorganisationen Earth Day startade. Nu har man 75 tusen partners runt om i världen, i 192 olika länder och årligen deltar runt en miljard människor i olika aktiviteter kopplade till Earth Day.  

Nick Nuttal är talesperson och strategiskt kommunikationsansvarig för Earth Day Network. Måndagen den 22 april, på årets Earth Day, fanns Nick Nuttal och organisationens ordförande Kathleen Rogers på plats i Stockholm. Klimatekot träffade honom och fick prata om varför vi ska bry oss, vad som krävs för att nå parisavtalet och om vikten av att rösta.