Vi har inte längre tid att vänta och det är upp till oss medborgare att kräva att våra politiker och företagsledare tar sitt ansvar. Det anser både Kathleen Rogers, ordförande för Earth Day Network och hennes kollega Nick Nuttal.

Earth Day Network firar 50 år nästa år. De har 75 000 partners spridda i 192 olika länder. Varje år deltar runt en miljard människor i olika aktiviteter kopplade till Earth Day. Men Kathleen Rogers är långt ifrån nöjd med det arbete som hittills åstadkommits.

– Vi har ännu inte fått politiker att oroa sig för oss eller företag att försöka förutse vårt nästa steg. Det är det vi måste åstadkomma. Vi måste agera tillsammans, som konsumenter och röstare, säger Kathleen Rogers.

År 2020 betraktar hon som klimatets år. Det är mycket som händer. Förutom att 2020 är året då det måste ske en vändpunkt i koldioxidutsläppen om vi ska klara målen i Parisavtalet, så går ett 60-tal länder runt om i världen till val. Och i veckan lanserade Earth Day sin nya kampanj #VoteEarth, en uppmaning till alla väljare att sätta klimatfrågan högt, om inte högst, upp på dagordningen. Kampanjen startar dock redan nu, inför EU Parlamentsvalet i slutet av maj.

För vi har inte tid att vänta enligt Kathleen Rogers, som menar att varje år numera motsvarar ett decennium i klimatförändringar och att vi inte längre har tid att vänta ut ledare som Donald Trump. Om vi ska nå målen i Parisavtalet så måste vi och världens ledare agera nu, senast 2020. Men Nick Nuttal, talesperson och strategiskt kommunikationsansvarig för Earth Day Network tror ändå att vi kan lyckas vända krisen.

Och båda två är helt övertygade om att individens val är avgörande. Dels de val vi gör i vardagen, men framför allt de val vi gör som medborgare när vi går till valurnorna, och de val vi gör när vi konsumerar.

Elin Leyonberg