Klimatkrisen är för stor för att lägga på individen, det menar klimatpsykologen Paula Richter. Istället måste vi ställa kollektiva krav på våra politiker för att få en modigare miljöpolitik.

– Att ställa krav på individen är fel väg att gå, det går för långsamt. Det blir överväldigande för oss om vi tror att det är vi själva som ska rädda krisen. 

I detta avsnitt pratar vi om hur vi borde vara snällare mot oss själva och andra, hur vi tror att vi kan förhandla med klimatet och om skammens baksida. Men vi pratar också om hur man skapar medvetenhet och hur man pratar klimatkris med sina barn.