Hur många arter går det på en pizza? Allt runt omkring oss är beroende och avhängt den mångfald som finns i naturen. Men mångfalden försvinner, insekter dör, växter utrotas och den biologiska krisen är ett stort hot mot människans framtida överlevnad. I det här avsnittet diskuterar vi vad biologisk mångfald egentligen är och innebär, varför det blivit som det blivit och hur vi ska gynna växter och djur.

Kommentatorsfältet stängt