Världen är komplex, inte minst när det kommer till att hantera klimatkrisen. Hur kommer det sig att politiker pratar sig varma för en omställning till fossilfria bränslen, men samtidigt subventionerar fossilbranschen med 11 miljoner dollar – i MINUTEN? Hur hänger elpris och matpris ihop och är det våra personliga handlingar eller vår röst som väger tyngst för att skapa förändring? Vi pratar högt och lågt, globalt och lokalt i dagens Klimatekot. Vad kan vi egentligen göra? Vi vanliga dödliga – du och jag.

Comments are closed.