I detta avsnitt pratar vi om hur komplext det är att vara människa med en önskan att göra rätt. Varför väljer kvinnor och män olika transportmedel och hur påverkar könsroller, normer och identitet vårt resande?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *