Så får vi med alla

Klimatkrisen är för stor [...]